TALLER DE BIBLIOTECA

APRENENTATGE · LECTURA · TÈCNIQUES

COMPRENSIÓ I RAONAMENT

Sabíeu que en aquest taller cal estar en silenci com dins de la biblioteca i l’única cosa que fem és aguantar el riure amb les històries de Joan? 

Club de lectura - taller setmanal

Treball individual i grupal

Comprensió lectora i expressió escrita

Coordinada per Joan Ferré

Desenvolupem la tècnica lectora, la lógica i unes

destreses

no innates més, entre les quals la imaginació és indispensable

Joan ha començat amb Fenòmens prop de

llibres

dins i fora de la biblioteca

Passem entre llibres i riures més de

minuts

de les quals, només un 50% ens porten a contar acudits

JOAN FERRÉ

JOAN FERRÉ

Monitor Taller Biblioteca

Periodista de la vida i jutge de pau, entre altres mil facetes que omplin la seua vida d’instants magnífics com ell és. Joan és un tot per a Fenòmens, tots coincideixen que té màgia.

COMPRENDRE I RAONAR

El taller vol treballar la tècnica i comprensió lectora, l’expressió escrita, així com la capacitat de raonament sobre la informació presentada en format literari. L’objectiu implícit està a aconseguir una relació franca i directa dels alumnes amb el text escrit, i així facilitar l’accés a informació en qualsevol llenguatge gràfic. Paral·lelament, treballar la capacitat d’expressar-se per escrit, ordenant prèviament les idees i reflectir-les en un text lògic en l’espaitemps.